آموزش بازی فکری اونو (uno)

گاهی اوقات یک دسته کارت آن قدر سرگرم کننده است که ممکن است چندین ساعت به بازی بپردازین در بازی های کارتی خبری از صفحه ی چوبی بزرگ و مهره های بازی و تاس نیست اما بازی های کارتی هم می توانند مثل آن ها جذاب باشند و در عین حال ساده و یادگیری آن ها بسیار راحت است یکی از این بازی های جذاب و سرگرم کننده بازی فکری اونو است که می توانید با خانواده و دوستان خود بازی کنید این بازی را می توانید به صورت آنلاین هم تجربه کنید.

در ضمن این بازی مانند بازی (هفت خبیث) و یا همان (هفت کثیف) است و قوانین این دو بازی بسیار شبیه هم هستند و کسانی که با بازی هفت خبیث آشنا هستند نیاز به معرفی بازی اونو ندارند.

این بازی در سال 1971 توسط پیرایشگری اهل اوهایو که علاقه ی شدیدی به بازی های Robbins Merle داشت اختراع شد این بازی در زبان ایتالیایی و اسپانیایی به معنای یک است که هدف بازی نیز رسیدن به تک کارت و نهایت استفاده از آن و برنده شدن است.

نکته: این بازی را می توان به صورت دو نفری الی شش نفری بازی کرد که به هر نفر 7 کارت می رسد و بازیکنی که کارت ها را پخش کرده است بازی را شروع می کند و در جهت عقربه های ساعت بازی می چرخد.

محتویات داخل بسته ی بازی اونو

این بازی دارای 108 کارت است که شامل 19 کارت سبز، 19 کارت زرد، 19 کارت آبی و19 کارت قرمز که روی هر کدام از آن ها اعداد 1 تا 9 نوشته شده است.

همچنین اونو دارای هشت کارت draw، هشت کارت Reverse و هشت کارت skip که به رنگ های آبی، قرمز، سبز و زرد است. و چهار کارت wild و wild draw دارد.

شروع و نحوه‌ی بازی اونو

بعد از بر زدن کارت ها به هر نفر از بازیکن ها هفت کارت داده می شود و بقیه کارت ها به صورتی قرار می دهند که تصویر آن ها دیده نشود بازی به طوری شروع می شود که یکی از کارت های اضافی برگردانده شده و بازی از سمت راست کسی که کارت ها پخش کرده است شروع می شود دراین هنگام دو حالت رخ می دهد.

 1. در حالت اول شخصی که نوبت بازی در اختیار او است باید از کارت هایی که دارد کارتی را انتخاب کند که عدد و رنگ آن با کارت داخل زمین یکی باشد

مثلا اگر 9 آبی روی زمین باشد شخص می تواند هر کارت 9 یا هر کارت آبی را بر روی زمین بگذارد.
اگر بازیکنی در تِرن بازی خود نتواند کارتی بر روی زمین بگذارد باید یک کارت از انبار بردارد و به کارت های خود اضافه کند همچنین اگر کارت ان کارت قابل بازی کردن باشد می تواند آن کارت را بازی کند در غیر این صورت نوبت نفر بعدی است.

      2. کارت هایی بدون عدد و سمبل دار نمایش داده می شود  در این بازی کارت هایی موجود است که سمبل های خاصی بر روی آن هاست. در این قسمت به بررسی این سمبل ها خواهیم پرداخت.

 1. DRAW(دراو): زمانی که این کارت بر روی زمین  قرار گرفت باید از کارت های انبار دو عدد برداشته و در آن نوبت بازی نکند. از این کارت فقط زمانی می توان استفاده کرد که رنگ آن با رنگ زمین یکی باشد همچنین اگر نفر اول در ابتدای بازی از این کارت استفاده کند باید دو کارت برداشه و نوبت نفر بعدی می شود.
 2. Reverse (ریویرس):وقتی این کارت بر روی زمین قرار می گیرد جهت بازی عوض می شود یعنیاگر بازی در سمت عقربه های ساعت می چرخید با این کارت چرخش بازی به سمت خلاف عقربه ها می شود و فقط زمانی از این کارت می توان استفاده کرد که رنگ آن با رنگ کارت روی زمین یکی باشد. همچنین اگر در ابتدای بازی از این کارت استفاده شود باید سمت بازی عوض شود.
 3. Skip (اسکیپ): زمانی که این کارت بر روی زمین باشد نفر بعدی نمی تواند بازی کند و ترن بازی خود را از دست می دهد از این کارت هم می توان زمانی استفاده کرد که رنگ آن با رنگ کارت درون زمین یکی باشد. اگر نفر اول بازی در ابتدای بازی از این کارت استفاده کند نوبت نفر دوم سوخته و به جای ان نفر سوم باز می کند.
 4. Wild (وایلد): بازیکنی که این کارت را بر روی زمین قرار می دهد می تواند اعلام کند بازی با چه رنگی ادامه یابد مثلا 8 آبی روی زمین است شخصی کارت wild  را روی زمین می اندازد و تصمیم می گیرد بازی با رنگ آبی ادامه پیدا کند از این کارت در هر زمانی می توان استفاده کرد اگر در ابتدای بازی شروع کننده از این کارت استفاده کند نفر سمت راستی او مشخص می کند ادامه بازی با چه رنگی ادامه یابد.
 5. Wild draw( واید دراو): این جزء بهترین کارت های بازی است که تاثیر مستقیمی روی نتیجه ی بازی دارد هر زمان این کارت توسط بازیکنی روی زمین گذاشته شود مس تواند بگوید بازی با کدام رنگ ادامه پیدا کند و نفر بعدی نیز باید 4 کارت از انبار کارت ها بردارد شرط گذاشتن این کارت روی زمین  این است که بازیکن نتواند با کارت های دیگرش بازی کند مثلا اگر بر روی زمین 8 آبی باشد و بازیکن کارت 8 و آبی نداشته باشد می تواند از کارت wild draw استقاده کند.
  همچنین اگر این کارت در ابتدای بازی توسط نفر اول استفاده شود ،کارت در بین کارت های انبار قرار گرفته و کارت دیگری  و کارت دیگری برای شروع انتخاب می شود.

برنده‌ی بازی

در این بازی به دو روش می توان برنده بازی را انتخاب کرد 

 1. روش اول که راحترین روش انتخاب برنده است در این روش اولین کسی که کارت های خود را به پایان برساند برنده بازی است.
 2. در روش دوم کسی که مجموع امتیاز کارت هایش به 500 امتیاز برسد برنده بازی است روش شمردن امتیاز ها به این صورت است که بعد از تمام شدن  کارت های موجود در دست یکی از بازیکن ها بقیه بازیکن ها کارت های موجود در دست خود را نشان داده و بر اساس آن ها به نفر اول امتیاز می دهند امتیاز دهی هم به صورت زیر است:
 3. امتیاز کارت های 0 تا 9 برابر با اعداد نوشته شده روی آن هاست
 4. هر کارت ویژه 20 امتیاز محسوب می شود.

ویدیوی آموزش بازی اونو

شما هم می توانید تجربیات خودتان را از بازی اونو برای ما به اشتراک بگذارید. 

همچنین می توانید با یک کلیک بازی فکری اونو را از سایتبازی تحریر تهیه کنید. 

hanafi