بهترین بازی های فکری ساختنی

با افزایش سن، مغز ما تمایل دارد وضوح خود را از دست بدهد، و ممکن است انجام کارهای ذهنی ساده را نیز دشوارتر بدانیم. با این حال، درست مانند اینکه چگونه ورزش منظم بدنی به حفظ فرم بدن ما کمک می کند، تمرینات مغز نیز می تواند به فعال و هوشیار نگه داشتن ذهن ما کمک کند. بازی‌های مغزی متعددی وجود دارند که می‌توانند به تقویت عملکرد شناختی، بهبود حافظه و افزایش چابکی ذهنی کمک کنند. در این مقاله به برخی از بهترین بازی های مغزی ساختمانی می پردازیم. شما میتوانید صد ها بازی فکری در انواع و دسته های مختلفی مثل بازی های رومیزی و بازی های کارتی را  از سایت بازی تحریر به راحتی خریداری نمایید.

سودوکوسودوکو

سودوکو یک بازی پازل محبوب است که بازیکنان را ملزم می کند تا یک شبکه را با اعداد 1 تا 9 پر کنند. اعداد نباید در هر سطر، ستون یا بلوک تکرار شوند. سودوکو به بهبود عملکرد شناختی، حافظه و مهارت های حل مسئله کمک می کند. همچنین به کاهش استرس و اضطراب کمک می کند، زیرا به تمرکز و تمرکز شدید نیاز دارد.

جدول کلمات متقاطع

جدول کلمات متقاطع پازل هایی هستند که در آنها سرنخ هایی برای کلماتی که در یک شبکه قرار می گیرند ارائه می شود. کلمات با حروف خاصی یکدیگر را قطع می کنند. جدول کلمات متقاطع می تواند به بهبود واژگان، حافظه و مهارت های حل مسئله کمک کند. همچنین به کاهش استرس و اضطراب کمک می کند، زیرا نیاز به تمرکز و تمرکز دارد.

شطرنج

شطرنج یک بازی رومیزی پرطرفدار است که قرن هاست وجود داشته است. این نیاز به استراتژی، برنامه ریزی و تفکر انتقادی دارد. شطرنج به بهبود عملکرد شناختی، حافظه و مهارت های حل مسئله کمک می کند. همچنین به کاهش استرس و اضطراب کمک می کند، زیرا به تمرکز و تمرکز شدید نیاز دارد.

بازی های حافظه

بازی های حافظه به اشکال مختلفی مانند جفت های تطبیق، به خاطر سپردن دنباله ها و یادآوری الگوها وجود دارند. بازی های حافظه به بهبود حافظه کوتاه مدت، توجه به جزئیات و تمرکز کمک می کند. همچنین به کاهش استرس و اضطراب کمک می کند، زیرا نیاز به تمرکز و تمرکز دارد.

پازل های اره منبت کاری اره مویی

پازل های اره منبت کاری اره مویی به بازیکنان نیاز دارند تا تکه هایی از یک پازل را جمع کنند تا یک تصویر کامل را تشکیل دهند. پازل های اره منبت کاری اره مویی به بهبود آگاهی فضایی، مهارت های حل مسئله و عملکرد شناختی کمک می کنند. همچنین به کاهش استرس و اضطراب کمک می کند، زیرا نیاز به تمرکز و تمرکز دارد.

Brain AgeBrain Age

Brain Age یک بازی آموزشی مغز است که توسط نینتندو برای Nintendo DS ساخته شده است. مجموعه ای از بازی ها را در اختیار کاربران قرار می دهد که برای بهبود عملکرد شناختی، حافظه و مهارت های حل مسئله طراحی شده اند. Brain Age پیشرفت را در طول زمان دنبال می‌کند و بازی‌ها را بر اساس آن تنظیم می‌کند تا تجربه‌ای شخصی‌سازی شود.

Scrabble

Scrabble یک بازی رومیزی است که بازیکنان را ملزم می کند تا با قرار دادن کاشی های حروف روی تخته کلمات ایجاد کنند. Scrabble به بهبود واژگان، حافظه و مهارت های حل مسئله کمک می کند. همچنین به کاهش استرس و اضطراب کمک می کند، زیرا نیاز به تمرکز و تمرکز دارد.

set

set یک بازی با ورق است که بازیکنان را ملزم می کند مجموعه های سه کارتی را شناسایی کنند که ویژگی مشترکی دارند. مجموعه به بهبود تشخیص الگو، عملکرد شناختی و مهارت های حل مسئله کمک می کند. همچنین به کاهش استرس و اضطراب کمک می کند، زیرا نیاز به تمرکز و تمرکز دارد.

تتریس

تتریس یک بازی ویدیویی است که بازیکنان را ملزم می‌کند تا بلوک‌هایی با اشکال مختلف روی هم بگذارند تا ردیف‌های کاملی تشکیل دهند. تتریس به بهبود آگاهی فضایی، مهارت های حل مسئله و عملکرد شناختی کمک می کند. همچنین به کاهش استرس و اضطراب کمک می کند، زیرا نیاز به تمرکز و تمرکز دارد.
در نتیجه، بازی های فکری یک راه عالی برای فعال و هوشیار نگه داشتن ذهن ما هستند. آنها به بهبود عملکرد شناختی، حافظه، مهارت های حل مسئله و کاهش استرس و اضطراب کمک می کنند. بازی های ذکر شده در بالا برخی از بهترین بازی های فکری ساختمانی هستند که به راحتی در دسترس هستند و تجربه ای چالش برانگیز و در عین حال سرگرم کننده را ارائه می دهند. گنجاندن این بازی‌ها در برنامه روزانه‌تان می‌تواند به تیزبینی و چابکی ذهن شما کمک کند.

جستجوهای کلمه

جستجوی کلمه پازلی است که در آن بازیکنان کلمات پنهان را در شبکه ای از حروف جستجو می کنند. جستجوی کلمات به بهبود واژگان، حافظه و مهارت های حل مسئله کمک می کند. همچنین به کاهش استرس و اضطراب کمک می کند، زیرا نیاز به تمرکز و تمرکز دارد.

    سیمون

Simon یک بازی است که بازیکنان را ملزم به حفظ و تکرار الگوهای نورها و صداهای رنگی می کند. سیمون به بهبود حافظه کوتاه مدت، توجه به جزئیات و عملکرد شناختی کمک می کند. همچنین به کاهش استرس و اضطراب کمک می کند، زیرا نیاز به تمرکز و تمرکز دارد.

    ساعت شلوغی

ساعت شلوغی یک بازی رومیزی است که بازیکنان را ملزم می‌کند تا ماشین را از میان ماشین‌های دیگر عبور دهند. ساعت شلوغی به بهبود مهارت های حل مسئله، آگاهی فضایی و عملکرد شناختی کمک می کند. همچنین به کاهش استرس و اضطراب کمک می کند، زیرا نیاز به تمرکز و تمرکز دارد.

    شطرنج 960

Chess960 گونه ای از شطرنج است که از موقعیت شروع تصادفی مهره ها استفاده می کند. Chess960 از بازیکنان می خواهد که روی پای خود فکر کنند و استراتژی های خود را بر اساس آن تنظیم کنند. Chess960 به بهبود عملکرد شناختی، حافظه و مهارت های حل مسئله کمک می کند. همچنین به کاهش استرس و اضطراب کمک می کند، زیرا نیاز به تمرکز و تمرکز دارد.

    سیمون

Simon یک بازی است که بازیکنان را ملزم به حفظ و تکرار الگوهای نورها و صداهای رنگی می کند. سیمون به بهبود حافظه کوتاه مدت، توجه به جزئیات و عملکرد شناختی کمک می کند. همچنین به کاهش استرس و اضطراب کمک می کند، زیرا نیاز به تمرکز و تمرکز دارد.

    ساعت شلوغی

ساعت شلوغی یک بازی رومیزی است که بازیکنان را ملزم می‌کند تا ماشین را از میان ماشین‌های دیگر عبور دهند. ساعت شلوغی به بهبود مهارت های حل مسئله، آگاهی فضایی و عملکرد شناختی کمک می کند. همچنین به کاهش استرس و اضطراب کمک می کند، زیرا نیاز به تمرکز و تمرکز دارد.

Trivial Pursuit

Trivial Pursuit یک بازی رومیزی است که بازیکنان را ملزم می کند به سوالات دسته بندی های مختلف پاسخ دهند تا قطعات پای را جمع آوری کنند. تعقیب بی اهمیت به بهبود دانش عمومی، حافظه و مهارت های حل مسئله کمک می کند. همچنین به کاهش استرس و اضطراب کمک می کند، زیرا نیاز به تمرکز و تمرکز دارد.

    کدشکن ها

Codebreakers یک بازی پازلی است که بازیکنان را ملزم می کند تا با استفاده از منطق و کسر یک کد مخفی را رمزگشایی کنند. کدشکن به بهبود مهارت های حل مسئله، عملکرد شناختی و حافظه کمک می کند. همچنین به کاهش استرس و اضطراب کمک می کند، زیرا نیاز به تمرکز و تمرکز دارد.

    مغز متفکر
 

Mastermind یک بازی رومیزی است که بازیکنان را ملزم می کند تا کد مخفی ایجاد شده توسط حریف را حدس بزنند. Mastermind به بهبود مهارت های حل مسئله، عملکرد شناختی و حافظه کمک می کند. همچنین به کاهش استرس و اضطراب کمک می کند، زیرا نیاز به تمرکز و تمرکز دارد.

    مین روب

Minesweeper یک بازی ویدیویی است که بازیکنان را ملزم می کند تا یک میدان مین را بدون منفجر کردن مین پاک کنند. Minesweeper به بهبود مهارت های حل مسئله، آگاهی فضایی و عملکرد شناختی کمک می کند. همچنین به کاهش استرس و اضطراب کمک می کند، زیرا نیاز به تمرکز و تمرکز دارد.

    موز

Bananagrams یک بازی کلمات سریع است که بازیکنان را ملزم می کند تا در سریع ترین زمان ممکن یک شبکه از کلمات ایجاد کنند. موز به بهبود واژگان، حافظه و مهارت های حل مسئله کمک می کند. همچنین به کاهش استرس و اضطراب کمک می کند، زیرا نیاز به تمرکز و تمرکز دارد.

سودوکو پلاس

سودوکو پلاس

سودوکو پلاس نوعی سودوکو است که بازیکنان را ملزم می‌کند تا شبکه‌ای از اعداد را با محدودیت‌های اضافی، مانند خطوط مورب، پر کنند. سودوکو پلاس به بهبود عملکرد شناختی، حافظه و مهارت های حل مسئله کمک می کند. همچنین به کاهش استرس و اضطراب کمک می کند، زیرا نیاز به تمرکز و تمرکز دارد.

حرف آخر
در نتیجه، بازی‌های مغزی به اشکال مختلف ارائه می‌شوند و راهی سرگرم‌کننده و چالش برانگیز برای تیز نگه داشتن ذهن ما ارائه می‌کنند. با گنجاندن برخی از بهترین بازی های مغزی که در بالا ذکر شد در برنامه روزانه خود، می توانید عملکرد شناختی، حافظه، مهارت های حل مسئله را بهبود بخشید و استرس و اضطراب را کاهش دهید. این بازی ها به راحتی در دسترس هستند و راهی عالی برای به چالش کشیدن ذهن شما در حین تفریح ارائه می دهند. پس چرا امروز برخی از این بازی ها را امتحان نکنید و شروع به ساختن مغز سالم تری نکنید؟

hanafi