آموزش بازی فکری تاکنوکو

بازی فکری تاکنوکو یک بازی روی میزی و بردگیم و علاوه بر آن یک بازی کارتی می باشد. در بازی فکری تاکنوکو، بازیکنان زمین‌هایی را کشت می‌کنند، آنها را آبیاری می‌کنند و یکی از سه گونه بامبو (سبز، زرد و صورتی) را با کمک باغبان امپراتوری، پرورش می‌دهند تا از این باغ بامبو نگهداری کنند. آنها باید گرسنگی زیاد پاندا را برای بامبوی آبدار مدیریت کنند و در کنار آن بامبو هایشان را پرورش دهند.

محتویات بازی فکری تاکنوکو

 • 28 کاشی زمین
 • 36 قطعه بامبو سبز
 • 30 قطعه بامبو زرد
 • 24 قطعه بامبو صورتی
 • 20 کانال آبیاری
 • 9 بهبود هنده
 • 46 کارت "هدف".
 • 1 تاس هوا
 • 1 پاندا
 • 1 باغبان
 • 1 دفترچه ی راهنما
 • 4 صفحه ی شخصیت
 • 8 مهره ی عملیاتمحتویات بازی فکری تاکنوکو

هدف از بازی فکری تاکنوکو

"کاشی حوض" را در مرکز  بازی قرار دهید. مجسمه های باغبان و پاندا را در این بخش قرار دهید. کاشی‌های زمین باقی‌مانده را با هم مخلوط کنید و آنها را به پشت روی میز بگذارید .کانال های آبیاری و کارت های بهبود دهنده را در کنار کاش های زمین به عنوان ذخیره قرار دهید.کارت "امپراطور" را کنار بگذارید و کارت های باقیمانده را بر اساس دسته بندی (قطعه، باغبان، پاندا) مرتب کنید و آنها را به هم بزنید و روی میز به پشت قرار دهید.هر بازیکن تخته جداگانه، 2 تا مهره ی عملیات و یک کارت از هر دسته را دریافت می کند (هر بازیکن مطمئن می شود که کارت های خود را مخفی نگه می دارد.)بلندقدترین بازیکن بازی را شروع می کند.

مطالب مرتبط:  آموزش بازی فکری آزول

شروع بازی فکری تاکنوکو

بازیکنان در  جهت عقربه های ساعت  یکی یکی انتخاب می شوند. بازیکن باید دو مرحله را به ترتیب انجام دهد:

 • تعیین شرایط آب و هوایی
 • انجام عملیات و رسیدن به اهداف

تعیین شرایط آب و هوایی

هشدار: آب و هوا در دور دوم بازی وارد بازی می شود. در دور اول، بازیکنان این مرحله را نادیده می گیرند و مستقیماً به مرحله بعدی می روند. بازیکن تاس آب و هوا را می اندازد و تأثیر شرایط آب و هوایی به دست آمده را اعمال می کند.

آفتاب

بازیکن یک عمل اضافی به دست می آورد. این عمل باید با دو عمل معمولی آنها متفاوت باشد.

باران

بازیکن می‌تواند یک  بخش از بامبو را در زمین آبیاری انتخابی خود، قرار دهد.( حداکثر 4 قسمت )

باد

بازیکن ممکن است، اما لازم نیست، در این دور دو اقدام یکسان انجام دهد (به جای دو عمل مختلف )

طوفان

بازیکن می تواند پاندا را در طرح مورد نظر خود قرار دهد. پاندا ،حیوان خجالتی برای بهبودی از ترس خود، بخشی از بامبو را می خورد.

ابرها

بازیکن یک کارت بهبود دهنده  را ازکارت های  موجود در ذخیره ،انتخاب می کند. و آن را اعمال می کند ،اگر هیچ بهبودی در دسترس نباشد، بازیکن تأثیر شرایط آب و هوایی دیگری را که انتخاب می‌کند (خورشید، باران، باد یا طوفان) اعمال می‌کند.

اگر  بازیکنی "؟" را دریافت کرد بازیکن شرایطی را انتخاب می کند که می خواهد این چرخش را اعمال کند: خورشید، باران، باد، طوفان یا ابر.

انجام عملیات و رسیدن به اهداف

انجام عملیات و رسیدن به هدف

بازیکن دو عمل دارد که باید از بین پنج گزینه انتخاب شود.

توجه: این اقدامات باید با یکدیگر متفاوت باشند.

برای نهایی کردن انتخاب های خود، بازیکن دو مهره را در فضاهای مناسب  خود قرار می دهد. ترتیبی که عملیات انجام می شود توسط بازیکن انتخاب می شود. سپس بازیکن تاس آب و هوا را به بازیکن سمت چپ خود می دهد.

قطعه ها

بازیکن سه طرح ترسیم می‌کند، یکی را انتخاب می‌کند و دو تای دیگر را به ترتیب دلخواه خود به سمت پایین در بالای عرشه قرار می‌دهد.

سپس طرح انتخاب شده با پیروی از یکی یا هر دو قانون زیر وارد بازی می شود:

 • طرح در مجاورت دو طرح از قبل قرار دارد .
 • هر طرح می تواند یک و تنها یک شاخه بامبو به رنگ خود رشد دهد.

کانال آبیاری

بازیکن یک کانال آبیاری را از ذخیره می گیرد.

آبیاری را می توان بلافاصله وارد بازی کرد یا برای دورهای بعدی ذخیره کرد. اگر بازیکنی یک کانال آبیاری در ذخیره خود داشته باشد، می‌تواند در هر زمانی در نوبت خود از آن استفاده کند. این به عنوان یک عمل به حساب نمی آید.آبیاری ها در مرز دو قطعه قرار می گیرند و شبکه ای را تشکیل می دهند که همیشه از گوشه ای از «کاشی حوض» شروع می شود.

دو طرف "کاشی حوض" نمی تواند کانال های آبیاری را در خود جای دهد. یک قطعه در صورتی آبیاری می شود که حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

 • در مجاورت «کاشی حوض» است که در این صورت آبیاری خودکار است.
 • حداقل یکی از شش لبه آن میزبان یک کانال آبیاری است.

هنگامی که یک قطعه برای اولین بار آبیاری می شود، قسمتی از بامبو به رنگ آن اضافه می شود. اگر یک کانال آبیاری دو بخش را به طور همزمان آبیاری کند، به هر کدام یک قسمت بامبو اضافه می شود.

باغبان

بازیکن باغبان را در یک خط مستقیم، هر تعداد قطعه در جهت دلخواه خود حرکت می دهد. باغبان فقط مجاز است روی زمین ها حرکت کند، نه فضاهای خالی بین قطعات. او بخشی از بامبو را در زمینی که حرکت خود را به پایان می رساند و همچنین در تمام قطعات همرنگ که مستقیماً در مجاورت آن قرار دارند، پرورش می دهد.اگر یک قطعه دارای بامبو در ارتفاع چهار بخش باشد، هیچ بخش اضافه نمی شود، زیرا 4 بخش حداکثر اندازه یک شاخه بامبو است.

پاندا 

بازیکن پاندا را در یک خط مستقیم، هر تعداد طرح در جهت دلخواه خود حرکت می دهد. پاندا فقط مجاز است بر روی بخش ها حرکت کند، نه فضاهای خالی بین آنها.پاندا قسمتی از بامبو را از قسمتی که حرکت خود را به پایان می رساند می خورد. بازیکن این بخش بامبو را روی تخته فردی خود نگه می دارد. می توان از آن برای تحقق هدف پاندا استفاده کرد.و بازی را به پایان برساند.

اهداف

بازیکن یک کارت هدف از دسته مورد نظر خود می کشد و آن را به دست خود اضافه می کند.

یادآوری: یک بازیکن فقط می تواند حداکثر 5 کارت داشته باشد. اگر بازیکنی پنج کارت در دست داشته باشد، نمی تواند کارت ششم را بکشد. او باید حداقل یک هدف را قبل از کشیدن دوباره تکمیل کند.تکمیل اهداف به عنوان یک عمل به حساب نمی آید.

در هر زمان در طول نوبت، بازیکن ممکن است یک هدف را در صورت رعایت شرایط نشان داده شده در کارت انجام دهد. برای تکمیل یک هدف، بازیکن کارت را رو به بالا در مقابل خود قرار می دهد. انجام چندین هدف در یک نوبت امکان پذیر است.

مهم: یک هدف تکمیل شده هرگز گم نمی شود، حتی اگر شرایط روی تابلو تغییر کند. کافی است شرایط نشان داده شده در کارت در زمان تکمیل هدف رعایت شده باشد.

محفظه

محفظه از بامبو در قطعه خود محافظت می کند. پاندا می تواند در آنجا حرکت کند یا در آنجا توقف کند، اما نمی تواند هیچ بامبو را در آنجا بخورد.

کود

کود باعث افزایش رشد بامبو در کرت آن می شود. هر بار که بامبو رشد می کند، به جای یک قسمت، دو قسمت اضافه می شود (مطابق با حداکثر 4 قسمت.)

حوزه آبخیز

این حوضه ، آب مورد نیاز بامبو را در زمین خود تامین می کند. بنابراین این قطعه نیازی به آبیاری ندارد و به طور خودکار از اضافه شدن اولین رشد مربوط به آبیاری بهره می برد.

هشدار: یک حوزه آبخیز تحت هیچ شرایطی نمی تواند به عنوان شروع یک سیستم آبیاری جدید مورد استفاده قرار گیرد.

پایان بازی فکری تاکنوکوپایان بازی فکری تاکنوکو

شرایط پایان بازی به تعداد بازیکنان بستگی دارد:

2 بازیکن: وقتی یک بازیکن هدف نهم خود را کامل می کند، آخرین دور را آغاز می کند.

3 بازیکن: هنگامی که یک بازیکن هدف هشتم خود را کامل می کند، دور آخر را آغاز می کند.

4 بازیکن: وقتی بازیکنی هدف هفتم خود را کامل می کند، دور آخر را آغاز می کند.

بازیکنی که دور پایانی را شروع کرده است، کارت ویژه 'امپراطور' (به ارزش 2 امتیاز) را می گیرد و نوبت خود را تمام می کند.

توجه: یک بازیکن ممکن است در طول نوبتی که در آن دور نهایی را آغاز می کند، اهداف دیگری را تکمیل کند.

سپس سایر بازیکنان هر کدام یک نوبت نهایی دارند که در آن می‌توانند برای بهبود امتیازات خود، اهداف را تکمیل کنند. سرانجام، امپراتور پس از بازرسی گسترده به شایسته ترین بازکنان خود پاداش می دهد:هر بازیکن در مجموع امتیازهای مشخص شده در اهداف تکمیل شده خود را در طول بازی جمع می کند. هر کارتی که هنوز در دست است ارزشی ندارد.بازیکنی که بالاترین امتیاز را کسب کند، برنده بازی است و تبریک امپراتور را دریافت می کند. در صورت تساوی، بازیکنی که بیشترین امتیاز را در کارت های هدف پاندا داشته باشد برنده می شود.در صورت تساوی بیشتر، بازیکنان مساوی پیروزی را به اشتراک می گذارند. 

کلام آخر

در این مقاله برای شما بازی فکری تاکنوکور ا مورد بررسی قرار دادیم و روش بازی را برای شما کاملا شرح دادیم.شما می توانید این بازی را به قیمت مناسب از سایت بازی تحریر تهیه کنید.

hanafi
ارسال دیدگاه