آموزش بازی فکری نفوذی

داستان بازی فکری نفوذی (one night revolution  ) از جایی شروع می شود که قرار است دزدی بزرگی انجام شود. ولی زمانی که پلیس از این ماجرا با خبر می شود نفوذی هایی را به داخل تیم سارقان می فرستند تا آن ها نقشه شوم سارقان را بر ملا کنند و آن ها را دستگیر کنند. اما سارقان متوجه می شوند که بین آن نفوذی وجود دارد زیرا اطلاعات آن به بیرون درز می کند به همین دلیل قبل از شروع سرقت به دنبال پلیس ها نفوذی هستند. در ادامه به معرفی و بررسی بازی فکری و رومیزی نفوذی خواهیم پرداخت.

محتویات جعبه بازی فکری نفوذی

در این قسمت از مقاله به معرفی محتویات جعبه بازی فکری نفوذی خواهیم پرداخت که یک برد گیم محسوب می شود.

  • راهنما و دفتر چه آموزشی بازی
  • سیزده کارت هویت
  • شانزده کارت ماموریت
  • · ده کارت راهنما
  • · یک نشان فرمانده
  • · برد گیم بازی فکری نفوذی

سناریو بازی رومیزی نفوذی 

دقیقا چند دقیقه قبل از عملیات است و سارقان از نفوذی آگاهی دارند و می دانند که داخل تیمشان یک نفوذی است و می خواهند آن ها را از تیم به بیرون بیاندازند آنها فقط یک مدت کوتاه را برای شناسایی نفوذی را دارند.

پس باید این نفوذی را هر چه زودتر پیدا کنند وگرنه عملیاتشان نه تنها عملی نمی شود بلکه خودشان هم دستگیر خواهند شد.

آموزش  برد گیم نفوذی

دربازی فکری نفوذی بسته به تعداد بازیکن ها نفوذی اضافه می شود اگر تعداد بازیکن ها کم باشد یک نفوذی بین سارقان تزریق می شود و اگر تعداد بازیکن ها زیاد باشد تعداد نفوذی ها افزایش می یابد و اگر تعداد نفوذی ها بیشتر از یک باشد همدیگر را می شناسند.

در کل بازی به دو گروه سارقان و پلیس که به عنوان نفوذی در بازی هستند تقسیم می شود. اگر دزد ها نفوذی ها را از بازی خارج کنند دزد ها برنده بازی می شود اما اگر نفوذی ها، سارقان را از بازی خارج کند نفوذی ها یا همان تیم پلیس برنده بازی خواهند شد.

بازی به دو گروه دزد یا همان سارقان و نفوذی یا همان پلیس تقسیم می شوند. اگر پلیس های بازی از بازی خارج شوند تیم دزد و اگر دزد های بازی از بازی خارج شوند تیم پلیس برنده بازی خواهد بود.

همه باید اول بازی خود را دزد یا سارق جلوه بدهند حتی نفوذی بازی با گفت و گوها و دلیل هایی که میتواند ذهن دیگر دزد هارا مخدوش کند و یکی یکی دزدها را بیرون بدهد و برنده بازی بشود.

کلام آخر

موضوعی که باعث می شود بازی فکری و رومیزی نفوذی نظر مخاطب را به خود جلب کند این است  که در زندگی روزمره و در جامعه بعضی افراد با دروغ گویی و حیله گری قصد کلاهبرداری را دارند، با بازی کردن این نوع بازی ها مانند بازی نفوذی و یا بازی مافیا، به راحتی می توان این نوع افراد را به تشخیص داد.

همچنین شما می توانیدبازی بردگیم نفوذی را از فروشگاه اینترنتی بازی فکری و لوازم تحریر بازی تحریر خریداری کنید.

hanafi