آموزش بازی فکری تعادل

بازی فکری تعادل جزء بازی های جورچینی و پازلی محسوب می شود که باعث افزایش توانایی چیدن می شود همچنین این بازی به شکلی طراحی شده است که کودکان تمایل دارند بارها و بارها بازی را امتحان کنند. بازی تعادل مهارت های سطحی را به صورت کلی تقویت می کند.

در این مقاله به آموزش بازی فکری تعادل خواهیم پرداخت.

محتویات بازی فکری تعادل

 در این قسمت از مقاله به بررسی محتویات بازی فکری تعادل خواهیم پرداخت.

  • سه عدد مخروط رنگی
  • بیست و هشت عدد مهره بازی
  • یک عدد تاس رنگی 

آموزش بازی جورچینی تعادل

آموزش بازی جورچینی تعادل

این بازی دارای سه مخروط رنگی است که به هر بازیکن یک عدد تعلق می گیرد سپس 28 مهره بازی را در داخل زمین بازی قرار می دهند وبازیکنان شروع به چیدن این مهره ها روی سطح صاف مخروط می کنند. بازیکنی که سریع تر مهره های بازی را روی هم بچیند برنده بازی است. هدف از این بازی چیدن مهره های بیش تر بر روی نیم کره و انجام سریع تر آن است.

کلام آخر

این بازی در روش های دیگری نیز قابل انجام است که بر روی راهنمای بازی به صورت کامل توضیح داده شده است اگر قصد خرید بازی فکری تعادل را دارید می توانید این بازی را از سایت بازی تحریر خریداری کنید.

برای خرید بازی فکری تعادل کلیک کنید

hanafi